Marta Bryś

Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się współczesnym teatrem polskim i zagranicznym.

W latach 2011-2013 pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, w latach 2013-2014 koordynatorka programowa Festiwalu „Krakowskie Reminiscencje Teatralne”. W 2014 wraz z dr Łucją Iwanczewską współkuratorka projektu „Biografie w teatrze” realizowanego w Cricotece. W 2015 koordynowała promocję Teatru POP-UP w Krakowie, w ramach którego była również producentką autorskiego projektu „SPI->RA->LA” Krystiana Lupy, Piotra Skiby i Igi Gańczarczyk. W 2016 roku współpracowała z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie jako kuratorka przeglądu filmów o diasporze „Za rok w Jerozolimie…” oraz koordynatorka pokazu spektaklu „If At All” Contemporary Kibbutz Dance Company. W 2016 koordynatorka produkcji oraz promocji projektu „Radio Głosy” realizowanego przez Galerię F.A.I.T. w Krakowie. W latach 2014-2015 oraz 2016-2017 była członkinią Komisji w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikuje na łamach Didaskaliów, Notatnika Teatralnego, Dialogu, Opcji i Dwutygodnika. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Fot. Oskar Sadowski