Edyta Wyżga

Absolwentka historii sztuki ze specjalizacją kuratorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematu rekonstrukcji archiwalnych wystaw oraz polskiej sztuki powojennej. Pracuje w MOCAK-u w Dziale Wiedzy o Sztuce, angażując się w działania na rzecz udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami.

Od 2018 roku koordynuje działania i wydarzenia odbywające się w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki.