ANNA SZCZYGIEŁ

Absolwentka filozofii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, studiów podyplomowych z Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studium dziennikarskiego. Pracowała przy pierwszym w Polsce zjeździe Międzynarodowej Sieci Niezależnych Centrów Kultury „Trans Europe Halles”, współpracowała z Dziennikiem Polskim i Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Boska Komedia, przez 8 lat działała aktywnie w Stowarzyszeniu Edukacji Nieformalnej Kulturatka. Od 2009 roku zajmowała się promocją w Teatrze Łaźnia Nowa, skąd pięć lat później trafiła do Krakowskiego Biura Festiwalowego. W Biurze zajmuje się współpracą z dziennikarzami, tworzeniem strategii promocyjnych i szeroko pojętym PR-em. Prywatnie wielbicielka rowerów i Alice Munro.