Krakowskie Biuro Festiwalowe
Krakowskie Biuro Festiwalowe to wiodąca polska instytucja realizująca najważniejsze wydarzenia kulturalne w skali kraju i Europy. KBF to największe krakowskie festiwale, spektakularne widowiska, głośne w Polsce i Europie imprezy z dziedziny muzyki, teatru, filmu, sztuk pięknych czy literatury.

To jedna z najbardziej aktywnych polskich instytucji życia publicznego. Biuro organizuje m.in. prestiżowe festiwale muzyczne: Festiwal Misteria Paschalia, Festiwal Sacrum Profanum, Festiwal Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, a także wydarzenia literackie: Festiwale Miłosza i Conrada. Biuro jest także promotorem takich projektów kulturalnych jak: Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego OFF CAMERA, cykli: ICE Classic i ICE Jazz. KBF jest wydawcą magazynu „Karnet”, operatorem Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz Krakow Film Commission. W strategię działań Biura wpisują się również interdyscyplinarne projekty związane z prowadzonym programem Kraków Miasto Literatury UNESCO. Dodatkowo KBF administruje punktami sieci informacji miejskiej InfoKraków oraz prowadzi portale tematyczne tj. Krakow.travel, czy Kids In Kraków. Działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego obejmuje również inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych (Sieć Miast Festiwalowych), turystyki kulturalnej i biznesowej, przemysłu spotkań (inicjatywa Kraków Network) i przemysłów czasu wolnego.

 

Więcej na:  www.biurofestiwalowe.pl

 


F.A.I.T. (Fundacja Artyści Innowacja Teoria)
F.A.I.T. powstał w 2005 roku w Krakowie. Nieustannie poszukuje innowacyjnych metod popularyzowania sztuki współczesnej i docierania do odbiorców. Prezentuje sztukę w alternatywnych przestrzeniach i niecodziennych formach.

Wiodącą działalnością Fundacji jest prowadzenie galerii sztuki współczesnej, ale F.A.I.T. realizuje również projekty i działania o charakterze innym niż wystawienniczy. Zaangażowany jest w produkcję filmów, programów radiowych oraz tworzenie archiwum historii mówionej krakowskiego środowiska artystycznego od lat 50. XX wieku do dziś. F.A.I.T. jest twórcą m.in.: „Radia Głosy” internetowego radia poświęconego sztuce i kulturze (2016), filmu „Spełnia się” poświęconego Jerzemu Beresiowi (2012), serii wystaw w ramach „Akcji Rewaloryzacji Abstrakcji” badających zagadnienie powrotu w sztuce aktualnej do malarstwa abstrakcyjnego i tradycji modernizmu (2009). F.A.I.T. rozwija również własną kolekcję sztuki współczesnej.

 

Więcej na: www.fait.pl