W idealnym świecie nie byłoby konkursów. Być może zdarzałyby się czasem jakieś pandemie, ale konkursy na pewno nie. Systemy konkursowe od lat wywołują ogromny sprzeciw środowiska sztuk wizualnych. W poprzednich edycjach Krakowskiego Salonu Sztuki chcieliśmy formułę salonu artystycznego i konkursu przemodelować w taki sposób, żeby działała na korzyść twórców. Wystawa, jury, nagrody miały zapewniać wyjście poza ustalone schematy i dawać tak potrzebną sztukom wizualnym widzialność. W tym roku chcieliśmy konkursu za wszelką cenę uniknąć. Ale w jaki sposób przekazać środki finansowe, tak potrzebne w sytuacji kryzysu, artystkom, krytykom, kuratorkom i organizatorom oddolnego, pozainstytucjonalnego artystycznego życia tego miasta bez trybu konkursowego? No więc jest to niemożliwe.

To „niemożliwe” stało się inspiracją dla tegorocznej edycji Krakowskiego Salonu Sztuki. Choć może nie tyle samo „niemożliwe”, co jego przyczyny i konsekwencje. Zamiast rozluźniać, zmiękczać i ukrywać konwencję konkursu zaczęliśmy się jej bacznie przyglądać. W tym roku dajemy się poprowadzić przepisom i definicjom. To one w dużej mierze konstruują naszą zawodową rzeczywistość jako środowiska artystycznego. W nich też poszukujemy odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości. Kto jest, a kto nie jest częścią środowiska artystycznego? Kim jest freelancer/ka? Co to jest Dzieło?

Jeżeli dobrnęliście do tego momentu tekstu, to znaczy, że jesteście realnie zainteresowani/ne udziałem w konkursie. Oczywiście podstawowym pytaniem jest to, czy czujecie się związani z Krakowem i czy identyfikujecie się jako część środowiska artystycznego? Jeżeli tak, a na dodatek jesteście osobami pełnoletnimi, to warto brnąć dalej.

W tym roku aplikować mogą dwie grupy uczestników.

Pierwszą z nich są OSOBY, czyli freelancerzy i freelancerki – osoby fizyczne, które nie posiadają stałego źródła dochodu i nie osiągają płacy minimalnej z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. Co ważne, bardzo szeroka definicja utworu w rozumieniu prawa autorskiego otwiera nam dużą przestrzeń dla tego, co w ramach konkursu może zostać zgłoszone jako Dzieło. Do udziału w konkursie zapraszamy więc w tym roku nie tylko artystów i artystki wizualne, ale również autorów i autorki tekstów o sztuce, a także kuratorów i kuratorki.

Drugą grupą uczestników są MIEJSCA, czyli podmioty posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, galerie prywatne), których podstawowym obszarem działalności jest sztuka wizualna oraz które mają siedzibę albo dominującą działalność prowadzą w Krakowie. Określenie „miejsce” nie musi odnosić się do lokalu, w którym realizowana jest działalność. Konkurs nie jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego czy samorządowych instytucji kultury.

Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi zgłosić DZIEŁO. Dzieło nie może być wykonane wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Może być wcześniej wystawiane publicznie. Musi odnosić się do lub być interpretowane poprzez tytułowe hasło konkursu, czyli OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY. Być może pomocny w zrozumieniu, czym ono jest, będzie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który określa je jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, stanowiący dobro niematerialne chronione przez prawo autorskie.

Zapraszając i zachęcając Was do udziału w konkursie, możemy dodać jeszcze, że łączna pula nagród w tym roku wynosi 100 000 zł. Tak jak w ubiegłych latach formularz zgłoszeniowy jest bardzo uproszczony. Zgłoszenia można składać poprzez formularz online od 5 sierpnia do 5 września 2020 roku lub pocztą na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kraków z dopiskiem: KONKURS „Obraz nędzy i rozpaczy” w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki.

Wybór Beneficjentów konkursu i ocenę Dzieł oddajemy w ręce specjalnie powołanej w tym roku Komisji ds. Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy. Komisja jest zespołem ekspertów, a w jej skład wejdą artyści rożnych generacji, krytycy, kuratorzy i galerzyści reprezentujący szerokie spectrum środowiska sztuk wizualnych związanych z Krakowem.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Nabór został przedłużony do 19 września.