NOTA PRAWNA
DOT. „STYPENDIUM TWÓRCZEGO IM. WOJTKA FALĘCKIEGO”

„Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego” to nagroda w konkursie odbywającym się w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki. Konkurs realizuje zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe twórcy, a jego celem jest upamiętnienie pełnego pasji kolekcjonera i znawcy sztuki współczesnej, który dzięki swojej intuicji, przenikliwości i niezachwianej wierze w artystów stał się ważnym komentatorem polskiej sceny artystycznej.

Konkurs możliwy jest dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Ewy Łabno-Falęckiej oraz Katarzyny Falęckiej, które jednocześnie stanowią Jury.

Nagrodą w konkursie jest 10 000 złotych, które wypłacone zostanie na rzecz zwycięzcy w trzech równych częściach, od stycznia do marca 2020 roku, przez Operatora Nagrody. Zwycięzca konkursu zobligowany jest do rozliczenia podatku od nagrody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z jej części jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Operator Nagrody wypłacać ją będzie w innym terminie osobie wybranej podczas ponownych obrad Jury.

Kwalifikacja do konkursu połączona jest z Krakowskim Salonem Sztuki, co oznacza, że w konkursie biorą udział wyłącznie artyści zgłoszeni w ramach Salonu organizowanego przez Fundację Artyści Innowacja Teoria z siedzibą w Krakowie.

Zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie przez Jury, które w poszukiwaniu „najciekawszego zjawiska i/lub twórcy w sztuce w roku 2019” oceniać będzie prace pod kątem ich innowacyjności oraz walorów estetycznych.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Ogłoszenie zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nastąpi podczas Gali Krakowskiego Salonu Sztuki, która odbędzie się 23.11.2019 roku. Decyzje jury są ostateczne.