Nagrody

 

Do jury Krakowskiego Salonu Sztuki zaprosiliśmy artystki i artystów działających w różnych dziedzinach sztuki (filmu, teatru, muzyki, mody, sztuk wizualnych) oraz osobowości świata kultury. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ interesuje nas połączenie różnych sposobów patrzenia na sztukę. Chociaż z grona autorów prac prezentowanych w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostaną wyłonieni laureaci nagród, celem nie jest wybranie „najlepszych” czy „najważniejszych” dzieł stworzonych w Krakowie w ostatnim roku. Nie wszyscy jurorzy, którzy w listopadzie będą obradować nad pokazanymi na wystawie pracami, są ekspertami w dziedzinie sztuki współczesnej. Z pewnością jednak można ich nazwać miłośnikami i sojusznikami sztuki. Nie chcemy tworzyć branżowego wydarzenia, w ramach którego jedynie historycy sztuki, kuratorzy i dyrektorzy instytucji dyskutują o hierarchiach obowiązujących w artystycznym krajobrazie Krakowa. Zależy nam na tym, aby członkowie jury – używając narzędzi, które zazwyczaj wykorzystują w swojej pracy twórczej, bazując na własnym doświadczeniu i wrażliwości – wybrali najciekawsze ich zdaniem prace.

Jurorzy Krakowskiego Salonu Sztuki po wspólnej dyskusji przyznają Grand Prix oraz wyłonią laureatów w czterech kategoriach: Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło Medialne Roku i Działanie Roku. Prace nadsyłane na konkurs nie są odgórnie przyporządkowywane do żadnej z tych kategorii, nie zdecydowaliśmy się także na wyróżnianie dzieł stworzonych przy wykorzystaniu konkretnych mediów. Zależy nam na tym, aby nagrody odpowiadały nie tyle zastosowanej technice, ile możliwości czytania dzieła. Nie wykluczamy, że Obrazem Roku może okazać się praca wideo, a Działaniem Roku – olej na płótnie.

Krakowski Salon Sztuki to nie tylko okazja do spotkania w gronie artystów, ale przede wszystkim – do kontaktu z publicznością. Dlatego szóstą nagrodę będą mogli przyznać w głosowaniu sami widzowie. Nagroda – w tej samej wysokości co pozostałe, przyznawane przez jury – trafi do artystki lub artysty, który/która uzyskaj największą liczbę głosów w trakcie ośmiu dni wystawy. Informacje o laureatach Salonu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali 23 listopada 2019 roku, wtedy też poznamy zdobywcę lub zdobywczynię Stypendium Twórczego im. Wojtka Falęckiego – więcej o tej wyjątkowej nagrodzie można przeczytać poniżej.

 

Wysokość nagród:

Grand Prix: 20 000 PLN

Obraz Roku: 6000 PLN

Obiekt Roku: 6000 PLN

Dzieło Medialne Roku: 6000 PLN

Działanie Roku: 6000 PLN

Nagroda Publiczności: 6000 PLN

 

Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego

W ramach Krakowskiego Salonu Sztuki przyznana zostanie jeszcze jedna nagroda specjalna. Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego ma na celu upamiętnienie pełnego pasji kolekcjonera i znawcy sztuki współczesnej, który dzięki swojej intuicji, przenikliwości i niezachwianej wierze w artystów stał się ważnym komentatorem polskiej sceny artystycznej. Kolekcjonując, szukał sztuki, która zaskakuje, przełamuje kolejne bariery i pokazuje nowe sposoby myślenia.

Kontynuując zaangażowanie Wojtka w dyskusję o polskim świecie sztuki, Jego rodzina ustanowiła trzymiesięczne stypendium dla wybranego artysty prezentującego swoje prace w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki. Stypendium wypłacane będzie od stycznia do marca 2020 roku i zakończy się indywidualną wystawą artysty lub artystki w galerii F.A.I.T.

Nagroda ufundowana jest ze środków prywatnych przez Żonę i Córkę kolekcjonera i wynosi łącznie 10 000 złotych. Przyznanie jej ma także na celu zachęcenie innych osób prywatnych – kolekcjonerów i pasjonatów sztuki – do wspierania polskiej sceny artystycznej.

Prosimy o zapoznanie się z notą prawną dotyczącą „Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego”