MAGDALENA UJMA

Historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła studia z historii sztuki i zarządzania kulturą. Prowadziła Galerię NN w Lublinie, pracowała w redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”, a następnie w Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie sprawuje opiekę nad kolekcją w Muzeum Tadeusza Kantora w Cricotece. Jest kuratorką lub współkuratorką wielu wystaw, z których ostatnie to: Rzeczy i ludzie w Galerii BWA w Tarnowie (z Agnieszką Bartak-Lisikiewicz), a także wystawa Ewy Bloom Kwiatkowskiej Auto da fé w Galerii Wozownia w Toruniu (2020). Wydała książkę Sztuki wizualne. Skandale (2011). Do jej zainteresowań należą: polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI w., ich rola we współtworzeniu, podtrzymywaniu i metamorfozie polskich mitów tożsamościowych, sztuka kobiet, krytyka instytucjonalna, a także język komentowania sztuki, styczność tego, co wizualne z tym, co tekstowe.