Nagrody i Beneficjentów konkursu wskaże powołana po raz pierwszy w 2020 roku w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki specjalna KOMISJA ds. ZAPOBIEGANIA NĘDZY I ROZPACZY. Poza rolą jury tegorocznego salonowego konkursu, komisja jest głosem i reprezentacją środowiska artystycznego pracującego nad stworzeniem długofalowej strategii dla polityki kulturalnej miasta w dziedzinie sztuk wizualnych. W skład komisji wejdą osoby reprezentujące różne środowiska aktywne w polu sztuk wizualnych w Krakowie, różne generacje i różne zawody.