Agnieszka Łakoma

Artystka sztuk wizualnych, graficzka, malarka, autorka obiektów przestrzennych i animatorka kultury. Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych oraz historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktor sztuki w dyscyplinie sztuki artystyczne. Pełni funkcję Plastyka Miasta i Przewodniczącej Sekcji Grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Współpracowała z Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Narodowym oraz Muzeum Fotografii w Krakowie. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach (National Taiwan Museum of Fine Arts, China Printmaking Museum, Reykjanes Art Museum, Muzeum Narodowym w Krakowie, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie itp.)