Nagrody
Do jury Krakowskiego Salonu Sztuki zaprosiliśmy artystki i artystów działających w różnych dziedzinach sztuki (filmu, teatru, muzyki, mody, sztuk wizualnych), ponieważ interesują nas nowe sposoby patrzenia na sztukę. Chociaż z grona autorów prac prezentowanych w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostaną wyłonieni laureaci nagród, celem nie jest wybranie „najlepszych” czy „najważniejszych” dzieł sztuki stworzonych w Krakowie w 2018 roku.

Nie wszyscy jurorzy, którzy w październiku będą obradować nad pokazanymi na wystawie pracami, są ekspertami w dziedzinie sztuki współczesnej. Nie chcemy stworzyć branżowego wydarzenia, w ramach którego historycy sztuki, kuratorzy i dyrektorzy instytucji dyskutują o obowiązujących hierarchiach w artystycznym krajobrazie Krakowa. Zależy nam na tym, by członkowie jury – używając narzędzi, które zazwyczaj wykorzystują w swojej pracy twórczej, bazując na własnym doświadczeniu i wrażliwości – wybrali najciekawsze ich zdaniem prace.

Jurorzy Krakowskiego Salonu Sztuki po wspólnej dyskusji przyznają Grand Prix oraz wyłonią laureatów w czterech kategoriach: Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło medialne Roku i Działanie Roku. Prace nadsyłane na konkurs nie są odgórnie przyporządkowywane do żadnej z tych kategorii, nie zdecydowaliśmy się także na wyróżnianie dzieł stworzonych przy wykorzystaniu konkretnych mediów. Zależy nam na tym, by nagrody odpowiadały nie tyle zastosowanej technice, ile możliwości czytania dzieła. Nie wykluczamy, że Obrazem Roku może okazać się praca wideo, a Działaniem Roku – olej na płótnie.

Krakowski Salon Sztuki to nie tylko okazja do spotkania w gronie artystów, ale przede wszystkim – do kontaktu z publicznością. Dlatego szóstą nagrodę będą mogli przyznać w głosowaniu sami widzowie. Nagroda – tej samej wysokości co pozostałe, przyznawane przez jury – trafi do artystki lub artysty, którzy uzyskają największą liczbę głosów w trakcie ośmiu dni wystawy. Informacje o laureatach Salonu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali 19 października.

 

Wysokość nagród:

 

Grand Prix: 20 000 PLN

Obraz Roku: 6 000 PLN

Obiekt Roku: 6 000 PLN

Dzieło medialne Roku: 6 000 PLN

Działanie Roku: 6 000 PLN

Nagroda Publiczności: 6 000 PLN