Nagrody
Do jury Krakowskiego Salonu Sztuki zaprosiliśmy artystki i artystów działających w różnych dziedzinach sztuki (filmu, teatru, muzyki, mody, sztuk wizualnych), ponieważ interesują nas nowe sposoby patrzenia na sztukę. Chociaż z grona autorów prac prezentowanych w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostaną wyłonieni laureaci nagród, celem nie jest wybranie „najlepszych” czy „najważniejszych” dzieł sztuki stworzonych w Krakowie w 2018 roku.

Nie wszyscy jurorzy, którzy w październiku będą obradować nad pokazanymi na wystawie pracami, są ekspertami w dziedzinie sztuki współczesnej. Nie chcemy stworzyć branżowego wydarzenia, w ramach którego historycy sztuki, kuratorzy i dyrektorzy instytucji dyskutują o obowiązujących hierarchiach w artystycznym krajobrazie Krakowa. Zależy nam na tym, by członkowie jury – używając narzędzi, które zazwyczaj wykorzystują w swojej pracy twórczej, bazując na własnym doświadczeniu i wrażliwości – wybrali najciekawsze ich zdaniem prace.

Do grona jury Krakowski Salon Sztuki zaprosił Ewę Braun, Zofię Gołubiew, Katarzynę Janowską, Jaśminę Polak oraz Zbigniewa Preisnera.

Jury Krakowskiego Salonu Sztuki po wspólnej dyskusji przyzna Grand Prix oraz wyłoni laureatów w czterech kategoriach: Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło medialne Roku i Działanie Roku. Prace nadsyłane na konkurs nie są odgórnie przyporządkowywane do żadnej z tych kategorii, nie zdecydowaliśmy się także na wyróżnianie dzieł stworzonych przy wykorzystaniu konkretnych mediów. Zależy nam na tym, by nagrody odpowiadały nie tyle zastosowanej technice, ile możliwości czytania dzieła. Nie wykluczamy, że Obrazem Roku może okazać się praca wideo, a Działaniem Roku – olej na płótnie.

Krakowski Salon Sztuki to nie tylko okazja do spotkania w gronie artystów, ale przede wszystkim – do kontaktu z publicznością. Dlatego szóstą nagrodę będą mogli przyznać w głosowaniu sami widzowie. Nagroda – tej samej wysokości co pozostałe, przyznawane przez jury – trafi do artystki lub artysty, którzy uzyskają największą liczbę głosów w trakcie ośmiu dni wystawy. Informacje o laureatach Salonu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali 14 października.

 

Wysokość nagród:

 

Grand Prix: 20 000 PLN

Obraz Roku: 6 000 PLN

Obiekt Roku: 6 000 PLN

Dzieło medialne Roku: 6 000 PLN

Działanie Roku: 6 000 PLN

Nagroda Publiczności: 6 000 PLN (Fundatorem Nagrody jest Galeria Krakowska)

 

Stypendium twórcze im. Wojtka Falęckiego

W ramach Krakowskiego Salonu Sztuki przyznana zostanie jeszcze jedna nagroda specjalna. Stypendium Twórcze im. Wojtka Falęckiego ma na celu upamiętnienie pełnego pasji kolekcjonera i znawcy sztuki współczesnej, który dzięki swojej intuicji, przenikliwości i niezachwianej wierze w artystów stał się ważnym komentatorem polskiej sceny artystycznej. Kolekcjonując, szukał sztuki, która zaskakuje, przełamuje kolejne bariery i pokazuje nowe sposoby myślenia.

Kontynuując zaangażowanie Wojtka w dyskusję o polskim świecie sztuki, Jego rodzina ustanawia trzymiesięczne stypendium dla wybranego artysty prezentującego swoje prace w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki. Stypendium wypłacane będzie od stycznia do marca 2019 roku i zakończy się indywidualną wystawą artysty lub artystki w galerii F.A.I.T.

Nagroda ufundowana jest ze środków prywatnych przez Żonę i Córkę kolekcjonera i wynosi łącznie 10 000 złotych. Przyznanie jej ma także na celu zachęcenie innych osób prywatnych – kolekcjonerów i pasjonatów sztuki – do wspierania polskiej sceny artystycznej.

Logotyp: Pola Dwurnik


Nagrodzone prace:

Grand Prix: Karol Palczak „Snowman”
Obraz Roku: Marek Bro „Lawenda i siki”
Obiekt Roku: Łukasz Skąpski „Klincz. Nowa architektura w Europie”
Działanie Roku: Patrycja Maksylewicz „Ślubowanie”
Dzieło Medialne Roku: Przemek Krzakiewicz „Natłok (Krakowski Manhattan)”
Laureatem nagrody im. Wojtka Falęckiego został Marek Chlanda

Nagroda publiczności zostanie ogłoszona 20 października o godz. 16:00 przed aukcją Krakowskiego Salonu Sztuki.