Kontakt

e-mail: biuro@krakowskisalonsztuki.pl

 

Listowne przesyłanie Formularzy Zgłoszeniowych:

Fundacja Artyści Innowacja Teoria
ul. Ujejskiego 2a
30-102 Kraków

 

Organizatorzy:

Krakowskie Biuro Festiwalowe:
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl

 

Fundacja Artyści Innowacja Teoria
ul. Włóczków 11a/10
30-103 Kraków

e-mail: biuro@fait.pl